H&L Accountants & Belastingadviseurs

Accountants & Belastingadviseurs

WE GAAN

Fiscaliteit

Fiscaal advies

Onze ervaren fiscale adviseurs zijn hoog opgeleid en volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving op diverse fiscale gebieden. Daarom kunnen wij u, als ondernemer, optimaal van fiscaal advies voorzien. Daarnaast verzorgen wij voor u:

  • aangiften inkomstenbelasting;
  • aangiften vennootschapsbelasting;
  • aangiften dividendbelasting;
  • aangiften successie- en schenkingsrecht;
  • gesprekken en onderhandelingen met de Belastingdienst;
  • optreden en vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsprocedures;
  • gezamenlijk met accountancy de begeleiding van controles door de overheid;
  • advies bij keuze van een rechtsvorm en begeleiding naar een nieuwe rechtsvorm.

Vertrouwen van de Belastingdienst

In het kader van Horizontaal Toezicht heeft H&L met de Belastingdienst een convenant afgesloten voor de fiscale aangiften van ondernemers, zoals inkomsten-, loon-, vennootschap- en omzetbelasting. Doel van het convenant is om de Belastingdienst minder controles achteraf te laten uitvoeren en dat de binnen het convenant ingediende aangiften zonder nadere beoordeling leiden tot aanslagen volgens het principe “aangifte is aanslag”.

In het convenant dat wij met de Belastingdienst hebben gesloten is vastgelegd hoe de Belastingdienst en H&L met elkaar wensen om te gaan. Partijen hebben aangegeven dat zij samen willen werken op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Ze willen hun processen zo op elkaar afstemmen, dat de door H&L ingediende aangiften voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn. Kort gezegd komt het er op neer dat een aangifte die door H&L wordt ingediend, door de Belastingdienst zonder correctie tot een aanslag leidt. Eén van die voorwaarden is dat alleen ondernemers die minimaal een jaar hebben samengewerkt met H&L in aanmerking komen voor Horizontaal Toezicht.