H&L Accountants & Belastingadviseurs

Accountants & Belastingadviseurs

WE GAAN

Salarisadministratie

Een goede salarisadministratie is tijdrovend en complex werk, dat wij u graag uit handen nemen. Wij hebben de regelgeving van diverse CAO’s in ons systeem en voeren de loonberekening op de juiste wijze in. Wij kunnen voor u verzorgen:

  • de maandelijkse salarisafrekeningen
  • het opmaken en toezenden van de aangiften loonheffingen
  • het opmaken van de jaaropgaven voor de werknemers, voor de pensioenverzekeraars en diverse overige verzekeraars
  • het bewaken van de nakoming van de administratieve verplichtingen zoals door de wetgever opgelegd
  • het beoordelen van de fiscale toelaatbaarheid van, via de salarisadministratie, uitbetaalde vergoedingen
  • het bewaken van de naleving van de eventueel van toepassing zijnde Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
  • het begeleiden van controles door de Belastingdienst

Daarnaast begeleiden en adviseren wij u ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden, CAO’s, ziekteverzuim, personeelsverzekeringen, WAO-hiaat, bedrijfspensioenregelingen en sociale verzekeringen.