Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht door H&L Accountants & Belastingadviseurs samengesteld en is slechts voor algemene informatieve doeleinden verstrekt en niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie wordt met voortdurende zorg onderhouden, echter wij kunnen geen garantie geven dat alle informatie volkomen juist of actueel is en/of blijft. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de op de website  vermelde informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website  bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door H&L Accountants & Belastingadviseurs worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker. H&L Accountants & Belastingadviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van die andere websites, voor de privacybescherming op dan wel diensten die aangeboden worden door deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan, zijnde teksten, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H&L Accountants & Belastingadviseurs, iets van deze website of de inhoud  daarvan te verspreiden, te kopiëren of openbaar te maken in enige vorm op enige wijze of op enige manier dan ook.