Bouw en Vastgoed

Harde klappen tijdens de crisis, gloriejaren in de periode daarna. Als er één sector is waarin ondernemen veerkracht vereist, is het wel de bouwsector. U streeft naar continuïteit en een goed rendement voor uw bouwonderneming in een markt die hoge pieken en diepe dalen kent. De experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs kennen de bouwsector door en door en kunnen u helpen een strategie te bepalen die uw onderneming toekomstbestendig maakt. Daarnaast hebben we alle expertise in huis om ondernemers te ondersteunen bij het (her)ontwikkelen van hun bedrijfsvastgoed.

Meer dan cijfers
Wanneer u kiest voor H&L Accountants & Belastingadviseurs, dan kiest u voor een sparringpartner met betrokkenheid bij uw onderneming en bij de bouwbranche. Uw jaar- en kwartaalcijfers zijn niet alleen het eindproduct, maar ook het startpunt van onze dienstverlening. Het zijn immers deze cijfers op basis waarvan u beslissingen moet nemen over uw onderneming. Bij het nemen van deze besluiten, bijvoorbeeld over herstructurering van uw onderneming, ketenintegratie of het doorgronden van complexe (fiscale) regelgeving, wijzen de experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs u de weg. Wij volgen de ontwikkelingen binnen de bouwbranche op de voet en ondersteunen u met een advies op maat.

Bouw en de fiscus
H&L Accountants & Belastingadviseurs beschikt over een team uitstekende fiscalisten die veel expertise hebben op het gebied van fiscale wetgeving in de bouwsector. Ze kunnen u adviseren over het belastingtechnisch optimaal inrichten van uw onderneming. Werkt u veel met onderaannemers en ZZP’ers, dan ondersteunen ze u bij de toepassing van de ketenaansprakelijkheidsregeling en het openen en beheren van uw G-rekening. Daarnaast weten onze belastingexperts alles over de fiscale regelingen op het gebied van bedrijfsauto’s en -busjes en kunnen ze u adviseren over de optimale toepassing hiervan. 

Loonstrook en meer
De HR-experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs kunnen uw volledige salarisadministratie van u overnemen. Daarnaast kunnen ze u adviseren over uw strategische personeelsplanning op de lange termijn. Want één van de grootste uitdagingen waarmee de bouwsector te maken heeft, is het vinden van het juiste personeel. Metselaars, timmermannen en andere vaklieden zijn niet alleen schaars, velen van hen zijn tijdens de crisis als ZZP’er gaan werken en willen niet meer in loondienst. Op basis van uw toekomstplannen en uw historische cijfers helpen wij u bij het maken van keuzes. Daarbij zijn zaken als de optimale omvang van uw flexibele schil en de mogelijkheden om – eventueel gesubsidieerd – zelf medewerkers op te leiden onderwerp van gesprek. 

Toekomst van het bedrijf
Hoe ziet de toekomst van uw bouwonderneming eruit? H&L Accountants & Belastingadviseurs is uw sparringpartner en uw klankbord wanneer het gaat over uw plannen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld wanneer u zich, naast bouwen, wilt toeleggen op het ontwikkelen van projecten. Maar uw adviseur denkt ook met u mee over het verleggen van de focus en het aantrekken of juist afstoten van bepaalde projecten of werkzaamheden. Daarnaast heeft H&L Accountants & Belastingadviseurs veel expertise in huis op het gebied van bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging. Onze experts begeleiden u én uw beoogde opvolger intensief om de overname soepel te laten verlopen. Ook wanneer een grote bouwonderneming of projectontwikkelaar uw bedrijf wil overnemen, staat uw adviseur u terzijde aan de onderhandelingstafel. 

(Her)ontwikkeling van uw bedrijfsvastgoed
Van appeltje voor de dorst is bedrijfsvastgoed voor veel ondernemers in rap tempo verworden tot een blok aan het been. Zeker ondernemers die in het bezit zijn van een omvangrijk pand staan vaak voor een grote uitdaging bij een verhuizing of bedrijfsbeëindiging. In veel gevallen is herontwikkeling een goede manier om het vastgoed liquide te maken. De experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs hebben veel ervaring in het adviseren over en begeleiden van deze vaak langdurige trajecten. Ze kennen de stedenbouwkundige bureaus die de herontwikkeling kunnen concretiseren en ze kennen de weg in de ambtelijke procedures die nodig zijn voor herbestemming van uw pand. De fiscalisten van H&L Accountants & Belastingadviseurs staan u bij in de complexe fiscale aspecten die bij het herontwikkelen van uw vastgoed horen. 

Menselijke meerwaarde
H&L Accountants & Belastingadviseurs kent de bouwsector door en door. Wij weten wat er in de branche speelt en helpen uw onderneming op weg naar het succes van morgen. U heeft een vaste adviseur die u kan voorzien van advies op maat. Dát is de menselijke meerwaarde van een adviseur die u kent en die met u en uw onderneming meegroeit.