Accountancy

Drie nieuwe maatregelen om financiële mogelijkheden te verruimen (TOGS, NOW en Tozo)

Het kabinet heeft bepaald dat de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Vanuit de overheid en instanties zijn aanwijzingen en (tijdelijke) financiële maatregelen uitgevaardigd om de financiële mogelijkheden voor ondernemers te verruimen. Hieronder leest u welke drie regelingen in de afgelopen week zijn - of in de komende week worden - opengesteld.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)  

Met de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
 
Voorwaarden TOGS

 • De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
 • De TOGS kan hier aangevraagd worden, met E-herkenningsmiddel niveau 1 of DigiD.
 • Op het KvK-uittreksel van de onderneming moet een genoemde SBI-code voorkomen. Heeft u bijvoorbeeld een tweewielerwinkel? Dan is de code hiervoor 47.64.1
 • Staat de SBI-code onjuist op het KvK-uittreksel? Dan kan dit gemeld worden en bestaat er onder voorwaarden mogelijk toch recht op een aanvraag.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming niet op het huisadres is gevestigd, maar op een extern bedrijfsadres (behalve bij eet-/drinkgelegenheden waarbij de ondernemer boven de zaak woont).
 • Op de pagina Voorwaarden tegemoetkoming schade COVID-19 vindt u meer voorwaarden.

Meer informatie >
 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen vanaf volgende week een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De overheid neemt dan een deel van het salaris van het personeel voor zijn rekening.

Naast het loon heeft een werkgever te maken met andere kosten voor werknemers, zoals bijvoorbeeld:

 • Pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel).
 • Premies voor de werknemersverzekeringen.
 • (In veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld.

Ook deze kosten worden vergoed. Het UWV hanteert een opslag van 30% bovenop de loonsom. Aanvragen worden vanaf 6 april behandeld. 
 
Voorwaarden NOW

 • Een bedrijf moet kunnen aantonen over drie maanden tijd een omzetverlies te hebben van minstens 20 procent. 
 • De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.
 • Het maximum is € 9.538 euro per maand per werknemer.
 • Het bedrijf moet het reguliere salaris blijven doorbetalen. 

Meer informatie >
 


 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. Daardoor hebben zij een betere kans om hun bedrijf voort te zetten. Zowel dga's als zelfstandigen met en zonder personeel kunnen recht hebben op deze aanvulling tot bijstandsniveau.
 
Voorwaarden Tozo

 • De zelfstandig ondernemer komt in aanmerking als hij in Nederland woont en als zijn onderneming in Nederland gevestigd is. 
 • De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur en voor 17 maart 2020 ingeschreven staan bij de KvK.
 • Ook een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan een beroep op de Tozo. De dga moet volledige zeggenschap (100% aandeelhouder) hebben en de financiële risico’s dragen. Naast dat de dga tenminste 1.225 uur werkzaam moet zijn in zijn bv, moet de dga ook aannemelijk maken dat zijn bv op dit moment geen salaris kan uitbetalen.

Op de onderstaande website kan een beslisboom worden ingevuld. Via deze beslisboom kan de postcode van de woonplaats ingegeven worden. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de aanvraagsite van deze gemeente.
 
Meer informatie > 

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in