Accountancy MKB

Auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

Wanneer een werknemer een auto van de zaak heeft en hiermee ook privé rijdt, wordt het privégebruik gezien als een vorm van loon. Dit is immers een voordeel uit dienstbetrekking, waarover de werknemer loonheffing moet afdragen. Om de hoogte van dit voordeel te berekenen, wordt een percentage van de fiscale waarde genomen (of, bij auto’s van 15 jaar of ouder, de waarde in het economisch verkeer). Over de bijtelling betaalt de werknemer loonheffing. Hoe hoog de bijtelling is, hangt onder meer af van de CO2-uitstoot en het jaar waarin de auto is initieel is geregistreerd of op naam gesteld.

Bijtelling

Voor auto’s die in 2019 voor het eerst zijn toegelaten, is de bijtelling vrij eenvoudig. Er zijn namelijk maar twee bijtellingscategorieën: 

  • 22% voor auto’s met minimaal 1 gram CO2-uitstoot per kilometer;
  • 4% voor auto’s met 0 gram CO2-uitstoot per kilometer. Het gaat dan om elektrische of waterstofauto’s. Bij elektrische auto’s wordt over de eerste € 50.000 van de fiscale waarde 4% bijtelling berekend en over het meerdere 22% bijtelling.


Bij auto’s van 15 jaar en ouder bedraagt de bijtelling 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer. 

60-maandentermijn

Voor de meeste auto’s geldt dat het bijtellingspercentage gedurende 60 maanden van toepassing is. Na deze 60 maanden moet het bijtellingspercentage opnieuw worden vastgesteld, aan de hand van de op dat moment geldende wetgeving. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs. Deze blijven dus ook gelden als de auto wisselt van eigenaar of werknemer.

De 60-maandentermijn roept vaak vragen op. Daarom vindt u hieronder drie situaties om de regeling te verduidelijken. In al deze situaties is de datum van terbeschikkingstelling gelijk aan de datum van eerste toelating, of de datum waarop de auto voor het eerst op naam is gesteld.

Situatie 1
Wanneer de auto vóór 1 juli 2012 ter beschikking is gesteld, geldt er géén 60-maanden termijn. Tot 1 januari 2019 bleef het eventuele kortingspercentage onafgebroken van toepassing, zolang de auto niet wisselde van eigenaar of werknemer. Sinds 1 januari is deze korting echter vervallen voor auto’s die minimaal 1 gram CO2 per kilometer uitstoten. Aangezien de korting toendertijd werd gegeven op het tarief van 25%, is dit dan ook het tarief dat sinds 1 januari 2019 van toepassing is.

Situatie 2
Is de auto op of na 1 juli 2012, maar vóór 1 januari 2017 ter beschikking gesteld? Dan geldt de 60-maanden termijn wel. Na 60 maanden moet aan de hand van de dan geldende wetgeving opnieuw worden bepaald of er sprake is van een korting op de bijtelling. Is dat niet het geval, dan geldt op basis van het overgangsrecht een bijtellingspercentage van 25%.

Situatie 3
Het maximumtarief voor auto’s die op of na 1 januari 2017 ter beschikking zijn gesteld, is 22%. Ook voor deze auto’s geldt het bijtellingspercentage voor 60 maanden. Is er daarna, op basis van de dan geldende wetgeving, sprake van een kortingspercentage? Dan is het uitgangspunt voor het berekenen van het bijtellingspercentage nog steeds 22%. 

Meer weten over de auto van de zaak

Regelgeving rondom de auto van de zaak is ingewikkelde materie. De experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs hebben alle kennis hierover in huis en voorzien u van een advies op maat. Neem gerust contact op voor een afspraak.

De auto van de ondernemer

Het is dé vraag waar ondernemers mee worstelen: zet ik de auto op de zaak of rijd ik hem privé? We zetten de voor- en nadelen overzichtelijk voor u op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.

Auto van de zaak

Voor veel werknemers is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde, voor veel werkgevers een administratieve en financiële last: de auto van de zaak. De beslissing om aan werknemers een auto van de zaak ter beschikking te stellen heeft nogal wat gevolgen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de fiscale regels.