Accountancy MKB

Bedrijfsovername

Overweegt u verkoop van uw onderneming? Een adviseur kan u helpen om grip en overzicht te houden, waardoor u op het juiste moment de beste stap voor uw toekomst zet. H&L Accountants & Belastingadviseurs begeleidt u in het totale proces van bedrijfsovername. Met een persoonlijke, praktische en professionele aanpak ondersteunen onze adviseurs u in het verkoopklaar maken van uw onderneming, de aan- en verkoop van een onderneming, het waarderen van een onderneming en het regelen van de financiering.

Verkoopklaar maken van uw onderneming
De eerste stap is om de bedrijfsorganisatie en ondernemingsstructuur onder de loep te nemen. Het streven is om uw bedrijf in optimale conditie te verkopen. De waarde van een bedrijf wordt door twee factoren bepaald: de vrije kasstromen en het risicoprofiel. Door deze twee factoren te beïnvloeden, oefent u direct invloed uit op de waarde van uw bedrijf. Denk daarbij aan zaken zoals het optimaliseren van het werkkapitaal, het beheersbaar houden van de kosten, uzelf overbodig maken voor de onderneming, spreiding van uw klanten en/of leveranciers, een opknapbeurt van de balans en het up-to-date maken van de financiële rapportage. Op deze wijze kunt u sturen op de bedrijfswaarde en de toekomstige verkoopopbrengst verhogen. Daarbij kijkt H&L Accountants & Belastingadviseurs naar de optimale juridische en fiscale structuur. U wilt bij de overdracht immers zo min mogelijk belasting betalen. Het is dus van belang om dit proces tijdig op te starten. U kunt hierbij denken aan een termijn van minimaal drie jaar.

Bedrijf kopen
Voor een ondernemer of bestuurder is het kopen van een onderneming vaak geen alledaagse activiteit. Het is een transactie die vaak bepalend is voor de toekomst van het bedrijf. Samen met u stelt uw adviseur alles in het werk om tot een succesvol overnameproces te komen. H&L Accountants & Belastingadviseurs kent de risico’s en succesfactoren bij het kopen van een onderneming. Daarbij kan uw adviseur een due-dilligence-onderzoek uitvoeren, om u voor valkuilen te behoeden. Het uiteindelijke doel is een succesvolle transactie met daarbij een overnameovereenkomst met de bijbehorende garanties.

Bedrijf verkopen
In de huidige overnamemarkt is er meer vraag dan aanbod. De verhouding tussen vraag en aanbod is echter in elke sector verschillend. Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met de opvolging of overname van de onderneming. Dit is een belangrijke, vaak eenmalige en emotionele beslissing. Een bedrijf verkopen is vaak een ingewikkeld en intensief proces, dat vraagt om een goede planning, voorbereiding, deskundigheid en ervaring. H&L Accountants & Belastingadviseurs zorgt ervoor dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet en dat u overzicht houdt. Uw adviseur schakelt snel en efficiënt. Hij of zij begrijpt uw belangen en streeft ernaar om het maximale uit de onderhandelingen te halen.

Overname familiebedrijf
De continuïteit van het familiebedrijf en een eerlijke verdeling tussen de toekomstige erfgenamen zijn belangrijke elementen van een bedrijfsovername binnen de familie. Het is vaak een emotioneel en ingewikkeld proces, waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende belangen. Naast de financiële cijfers is het aan H&L Accountants & Belastingadviseurs om de familieverhoudingen goed in te schatten. Vanzelfsprekend worden de fiscale en juridische mogelijkheden daarbij meegenomen. Uw adviseur ondersteunt u hierbij op professionele wijze.

Waardebepaling
Of u nu uw onderneming wilt verkopen of juist een ander bedrijf wilt overnemen, de waardebepaling vormt een belangrijk onderdeel in het proces van aan- en verkoop. H&L Accountants & Belastingadviseurs gebruikt hiervoor één of meerdere gangbare waarderingsmethoden. Deze zijn gebaseerd op de analyse van de gerealiseerde en de prognose van de toekomstige resultaten, de verwachting van de ondernemer voor de toekomst, de ontwikkelingen in de markt en de in- en externe bedrijfsanalyse. De uiteindelijke prijs van de onderneming komt tijdens onderhandelingen tot stand. Een gedegen onderbouwing van de standpunten is daarbij voor beide partijen essentieel om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De bedrijfswaardering vormt een mooie basis voor deze onderhandelingen.

Financiering
Bij bedrijfsfinanciering zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan financiering via banken, risicodragende vermogensverschaffers, onderhandse lening of crowdfunding. Uw adviseur helpt u met het schrijven van een zorgvuldige onderbouwing van het financieringsverzoek aan de mogelijke geldverstrekker. H&L Accountants & Belastingadviseurs biedt onafhankelijk financieringsadvies en begrijpt uw wensen en die van alle betrokken partijen. Samen met u komt uw adviseur tot de beste oplossing voor uw financieringsvraagstuk.

Bedrijfsoverdracht

Voor vrijwel iedere ondernemer komt er een moment waarop hij zijn bedrijf overdraagt. Dat is een proces met meerdere aspecten. Het is
zaak om dat proces op tijd in gang te zetten om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. In deze Inforwijzer gaan we in op de
bedrijfsoverdracht en op zaken die daarmee samenhangen, zoals de fiscaliteit en de juridische en financiële problematiek.