Accountancy MKB

Investeringen en financieringsvormen

De economie is in beweging. U denkt weer aan investeren om op termijn een hoger rendement te behalen of om het huidige rendement te kunnen behouden. Het kan daarbij gaan om het investeren in modernisering of verduurzaming van uw machinepark, het investeren in betere of snellere bedrijfsmiddelen om de productie te verhogen. Maar het kan ook gaan om de aanschaf van een bedrijfspand, zonnepanelen, die mooie bedrijfsauto of die blitse youngtimer. De accountants van H&L Accountants & Belastingadviseurs staan u bij om bewust een keuze te kunnen maken. Investeren heeft immers gevolgen voor de onderneming, zowel op de balans als in de winst- en verliesrekening. 

Duurzaam investeren levert geld op
Bij duurzaam investeren denkt u wellicht meteen aan het energiezuiniger maken van uw bedrijfspand of woning. Deze energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, dubbel glas of zonnepanelen, leveren inderdaad al gauw geld op. Maar is uw dak wel geschikt voor zonnepanelen? En gaat u dit financieren bij een bank die zelf ook gericht is op verduurzaming, met als stelregel: hoe energiezuiniger een pand, hoe lager de te betalen rente?

De accountants van H&L Accountants & Belastingadviseurs gaan nog een stapje verder. Ze gaan bijvoorbeeld met u in gesprek over: 

  • Duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Gezonde medewerkers produceren immers beter;
  • Daling van het ziekteverzuim;
  • Duurzaam beleggen in combinatie met een gezond rendement. 


Investeringen afschrijven
De fiscalisten en accountants van H&L Accountants & Belastingadviseurs nemen de fiscale aspecten van investeren met u door. Ze kijken naar welke afschrijvingsmethodiek de voorkeur heeft en naar welke mogelijkheden voor investeringsaftrek van toepassing zijn. Ook onderzoeken ze of bij vervreemding van het bedrijfsmiddel de boekwinst ondergebracht kan worden in een herinvesteringsreserve, om heffing van vennootschapsbelasting over de boekwinst uit te stellen. 

Bent u een startende ondernemer? Dan is het misschien fiscaal aantrekkelijk om gebruik te maken van willekeurige afschrijving. En is er binnen uw onderneming sprake van een groep vaste activa, dan berekenen de medewerkers van H&L Accountants & Belastingadviseurs de voordelen van een ideaalcomplex. De totale afschrijvingen van een groep vaste activa is hierbij gelijk aan de jaarlijkse aanschafprijs van een of meer exemplaren van de groep. 

Speelruimte
Het kan zijn dat er zich economische of technologische omstandigheden voordoen, waardoor afschrijvingslasten moeten worden bijgesteld. Dit heeft gevolgen voor de afschrijvingslasten die ten laste van het resultaat komen. In overleg met de accountants of fiscalisten van H&L Accountants & Belastingadviseurs bekijkt u of bijvoorbeeld een van de volgende situaties zich bij u heeft voorgedaan en wat voor gevolgen dit heeft: 

  • Waardestijging activa;
  • Vooruitbetalingen en activa in aanbouw;
  • Wijziging economische levensduur;
  • Buitengebruik gestelde activa.


Out of the box financieren
Investeren kost geld en tijd. Accountants van H&L Accountants & Belastingadviseurs gaan met u op zoek naar de best mogelijke financieringsmogelijkheden. Samen met u onderzoekt H&L Accountants & Belastingsadviseurs welke financieringsvorm het beste bij u, uw onderneming en de investering past. Soms verdient het de voorkeur - of is het zelfs een eis - om een deel van de investering met eigen vermogen te financieren, in andere gevallen moet extern vermogen aangetrokken worden. Samen onderzoeken wij met u de verschillende financieringsvormen, zodat u bewust een keuze kunt maken. Er wordt onder meer gekeken naar reguliere en alternatieve financieringsvormen in de vorm van bancaire financiering, financial of operational lease, crowdfunding, overheidsregelingen en subsidies. De accountants en fiscalisten van H&L Accountants & Belastingadviseurs begeleiden u bij de financieringsaanvragen, rekenen de liquiditeitsdruk voor u door en bespreken de risico’s van de financieringsverplichting op de korte én de lange termijn.

Advies of begeleiding nodig?
Heeft u behoefte aan advies of begeleiding bij uw vraagstukken rondom investeringen en financieringsvormen? Neem contact op H&L Accountants & Belastingadviseurs en geef aan waarbij u advies wilt. Indien gewenst nodigen wij u uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Innovatieregelingen

Innovatie is de basis van economische groei. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten daarom diverse maatregelen in om innovatie te stimuleren. Denk aan subsidies, fiscale maatregelen, kredieten en participaties. We zetten enkele maatregelen voor u op een rijtje. Dit overzicht is niet uitputtend; er zijn vele initiatieven die innovatie stimuleren.