Accountancy MKB

Prognoses

H&L Accountants & Belastingadviseurs stelt uw jaarrekening over het afgelopen boekjaar op. Daarnaast bent u altijd goed geïnformeerd over de actuele stand van zaken, dankzij uw kwartaalcijfers. Ondanks deze up-to-date informatie vragen banken en andere instanties toch graag naar een prognose voor het komende jaar of zelfs de komende drie, vier of vijf jaar. Het liefst horen ze vandaag hoe u er in de toekomst voor staat, zodat bijvoorbeeld het risico bij een financiering of krediet tot het minimum beperkt kan worden. 
 

Exploitatieprognose
Bij het opstellen van een exploitatieprognose kijkt H&L Accountants & Belastingadviseurs allereerst, samen met u, naar het verwachte resultaat in de komende periode. Daarbij is het uitgangspunt meestal de huidige exploitatie van uw onderneming. De volgende stap is het inventariseren van de te verwachten mutaties op het gebied van omzet en kosten. Op deze manier kan uw adviseur voor u een exploitatieprognose opstellen per jaar, kwartaal of maand. Start u een nieuwe onderneming? Dan moeten de verwachtingen over de omzet ingeschat worden op basis van andere gegevens, bijvoorbeeld vanuit een brancheorganisatie of een vergelijkbare onderneming op een andere locatie. 

Liquiditeitsprognose
Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose bekijkt H&L Accountants & Belastingadviseurs samen met u de verwachte kasstroom in de komende periode, op basis van de exploitatieprognose. Afschrijvingen en andere kosten en/of opbrengsten, die geen directe uitgaven of inkomsten van geld zijn, worden bij het resultaat opgeteld of afgetrokken. Ook aflossingen, investeringen en andere belangrijke te verwachten balansmutaties worden verwerkt in het resultaat. Op deze manier kan uw adviseur voor uw onderneming een liquiditeitsprognose opstellen per maand, kwartaal of jaar.

Uw glazen bol
Niemand heeft een glazen bol. Het opstellen van een prognose voor uw onderneming is dus altijd een schatting op basis van bekende gegevens en feiten. Tussentijds of na afloop van de betreffende periode kunnen de prognose en het daadwerkelijke resultaat vergeleken worden. Zodat u snel kunt bijsturen waar nodig, en de continuïteit van uw bedrijf en uw beoogde rendement niet in gevaar komen.

Advies rondom prognoses?
Heeft u behoefte aan begeleiding en advies rondom het opstellen van een prognose – of het nu om een exploitatieprognose of liquiditeitsprognose gaat? Laat u adviseren door H&L Accountants & Belastingadviseurs. Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarin u alles hoort over de diensten van H&L Accountants & Belastingsadviseurs.