Accountancy MKB

Rendementsverbetering

Wilt u uw onderneming naar een hoger plan tillen? Wilt u groeien, uitbreiden of meer rendement uit uw inspanningen halen? Dan is het tijd uw bedrijf onder de loep te nemen en routines te doorbreken en gebruikelijke werkwijzen te veranderen. Laat een objectieve adviseur kijken naar het verbeterpotentieel van uw onderneming, zodat u hier in de nabije toekomst op kunt sturen.

Wat is rendementsverbetering?
Globaal betekent rendement het verschil tussen omzet en kosten. Bij rendementsverbetering wordt over het algemeen alleen gekeken naar de financiële kant, ofwel minder naar de kosten en meer naar de omzet. U kunt echter meer doen om het rendement in uw bedrijf te verbeteren, zoals het verbeteren van de fysieke prestaties van de ondernemingsactiviteiten. 

Financiële rendementsverbetering
Het is belangrijk dat uw financiële administratie op orde is, er periodiek financiële rapportages worden opgesteld en de afwijkingen regelmatig worden besproken. Hier kan H&L Accountants & Belastingadviseurs u helpen. Om tijdig te kunnen investeren moet continu gestuurd worden op cashflow en werkkapitaal. Voor een aantal branches zijn branchegemiddelden bekend, die afgezet kunnen worden tegen uw cijfers. Binnen de rijwielbranche heeft H&L Accountants & Belastingadviseurs een eigen benchmark, waarbij de financiële cijfers van cliënten in deze branche worden vergeleken. Naast de omzet zijn vrijwel alle kosten door u beïnvloedbaar. Bijvoorbeeld inkoopwaarde van de goederen, maar ook operationele kosten zoals personeels-, verkoop- en huisvestingskosten en financiële kosten.

Niet-financiële rendementsverbetering
Succesvol ondernemen staat of valt met een duidelijke strategie en het nadenken over de impact van toekomstige trends en marktomstandigheden. Sluiten beide wel op elkaar aan? Als ondernemer dient u zich constant te onderscheiden. Krijgen de juiste klanten wel de juiste aandacht? Ontwikkelt de onderneming zich voldoende mee met de juiste producten of de juiste markten? Geven deze producten ook voldoende rendement? Draagvlak van alle belanghebbenden bij de onderneming voor de gekozen strategie is daarbij essentieel. Andere niet-financiële rendementsverbeteringen kunnen mogelijk gerealiseerd worden door zaken zoals investeringen in software voor personeelsmanagement, automatisering, uitbreiding van uw productiecapaciteit en innovaties.

Verbeter uw rendement
Ook voor uw MKB-bedrijf zijn er ongetwijfeld specifieke zaken in de bedrijfsvoering, die relevant zijn voor rendementsverbetering. U heeft daarin een uitdaging, die H&L Accountants & Belastingadviseurs graag samen met u aangaat. Neem vandaag nog contact op en maak een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin bespreekt uw adviseur de mogelijkheden van rendementsverbetering met u.