Accountancy MKB

Salarisadministratie en HR-management

H&L Accountants & Belastingadviseurs beschikt over gespecialiseerde HR-adviseurs, die u kunnen bijstaan op het gebied van personeelszaken. Ze kunnen bijvoorbeeld uw loonadministratie van u overnemen. Dat doen ze uiteraard aan de hand van de CAO die voor uw medewerkers van toepassing is. Hierbij bewaken zij of alle wettelijke verplichtingen worden nageleefd en beoordelen ze de fiscale toelaatbaarheid van bijvoorbeeld vergoedingen, die via de salarisadministratie aan uw medewerkers worden uitbetaald. Ook begeleiden en adviseren ze u op het gebied van onder meer ziekteverzuim, personeelsverzekeringen en bedrijfspensioenregelingen.

App voor uw medewerkers
Uw medewerkers krijgen de beschikking over een handige app. Hierin vinden zij hun loonstroken en jaaropgaven terug, maar kunnen ze onder meer ook verlof aanvragen.  

HR-advies
De HR-experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs doen meer dan uw salarisadministratie. U  kunt ook bij hen terecht met vraagstukken als personeelswerving en het optimaal inzetten van uw medewerkers. Dat is bijvoorbeeld van belang bij het starten van uw onderneming, het inkrimpen of uitbreiden van de onderneming of het herstructureren daarvan, waardoor uw medewerkers nieuwe competenties moeten ontwikkelen. Zelfs de functioneringsgesprekken kunnen de HR-adviseurs van u overnemen. Zo kunt u zich volledig richten op uw core business.

Freelancen na de VAR

Bij het inhuren van freelancers willen opdrachtgever en opdrachtnemer vaak vermijden dat er tussen hen een dienstbetrekking bestaat of ontstaat. De enkele wens om geen dienstbetrekking aan te gaan is daarvoor niet voldoende.

Aannemen van personeel

Uw bedrijf groeit en u heeft behoefte aan extra mankracht. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijgt u te maken met een groot aantal (gecompliceerde) regels. Waar moet u precies rekening mee houden?

Ontslag en transitievergoeding

U mag een werknemer niet zomaar ontslaan. U moet daar gegronde redenen voor hebben en u houden aan de regels van het ontslagrecht. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat het ontslag ongeldig wordt verklaard en de arbeidsovereenkomst voortduurt, met alle (financiële) gevolgen van dien. Sinds 1 juli 2015 kent Nederland nieuw ontslagrecht. Op die datum is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd, die van toepassing is op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli 2015 ingevoerd. De wet brengt een aantal veranderingen met zich mee in het arbeidsrecht. Met name de regels aangaande het aannemen en ontslaan van werknemers zijn veranderd.

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers vergoedingen en verstrekkingen geven. De werkgever is niet verplicht om vergoedingen en/of verstrekkingen te geven aan zijn werknemers, maar zal daar in veel gevallen toe overgaan omdat het fiscaal voordeliger is voor hem en zijn werknemers. Vergoedingen zijn tegemoetkomingen in geld; verstrekkingen zijn niet in geld maar in natura. Fiscaal worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gelijk behandeld. Sommige vergoedingen en verstrekkingen blijven onbelast, andere zijn belast. De manier waarop vergoedingen en verstrekkingen fiscaal worden behandeld wordt bepaald door de werkkostenregeling.