Accountancy MKB

Uw oudedagsvoorziening
goed geregeld

Met alle energie en ambitie bouwt u uw hele leven hard aan het succes van uw onderneming. Er komt echter ook een moment, waarop u wilt stoppen met werken en van uw welverdiende pensioen wilt genieten. Voor ondernemers is het opbouwen van een goed pensioen complexer dan voor iemand in loondienst. H&L Accountants & Belastingadviseurs heeft experts die u helpen bij het realiseren van een zorgeloze oude dag.

Uw AOW- of pensioenleeftijd
Naarmate uw AOW- of pensioenleeftijd dichterbij komt, vraagt u zich af – net als velen met u – hoe uw inkomenssituatie er vanaf dat moment eigenlijk uit zal zien. U weet dat u gebruik kunt maken van de basis-oudedagsvoorziening AOW. Deze is voor elke inwoner van Nederland gelijk, maar is sinds enkele jaren wel gekoppeld aan de gestegen levensverwachting om het systeem betaalbaar te houden. De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog naar 67 jaar in 2021 en uiteindelijk met stappen van 3 maanden vanaf 2022 naar een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. 

Het AOW-hiaat 
Naast deze versobering is inmiddels een persoonlijke aanspraak op een AOW-uitkering ingevoerd, waarbij de jongste partner niet meer automatisch recht heeft op een AOW-uitkering zodra de oudste partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer het leeftijdsverschil bijvoorbeeld drie jaar is, ontstaat hierdoor een AOW-hiaat van maar liefst 3 jaar.

Verhoging pensioenhiaat
Niet alleen AOW-leeftijd stijgt, maar ook de pensioenleeftijd. Sinds 1 januari 2018 is deze gestegen naar 68 jaar. Dit is niet alleen drie jaar later dan voorheen, maar ook drie maanden later dan de uiteindelijke AOW-leeftijd zoals die in 2022 wordt bereikt. Daardoor ontstaat een pensioenhiaat van minimaal 9 maanden.

Wat gaat u aan pensioenuitkering(en) ontvangen?
Een bijkomend groot, of zelfs groter probleem is dat veel pensioengerechtigden niet weten hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn die ze op hun pensioenleeftijd zullen ontvangen. Geldt dat ook voor u? In veel gevallen kunt u op de websites van pensioenfondsen slechts grove indicaties van uw mogelijke pensioenuitkeringen terugvinden. Wat uw inkomen uiteindelijk bruto en netto zal zijn, is echter nog onduidelijk. Pensioenfondsen kampen bovendien al jaren met tekorten, waardoor uw pensioenuitkeringen niet langer gegarandeerd én geïndexeerd kunnen worden. Dat zal u waarschijnlijk extra inkomensverlies opleveren. 

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel
De regering, werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioengerechtigden willen graag een nieuw betaalbaar en goed pensioenstelsel invoeren. Helaas zijn de onderhandelingen daarover onlangs mislukt. De komende tijd zal moeten blijken of de onderhandelingen hervat zullen worden. 

Andere oudedagsvoorzieningen
De overheid heeft het mogelijk gemaakt om naast de AOW- en pensioenaanspraken – ook wel de oudedagsvoorzieningen in de 1e en 2de pijler genoemd – van de 3de pijler gebruik te maken. Deze kunt u - afhankelijk van het gekozen product - in één keer of periodiek laten uitkeren vanaf een door uzelf gekozen datum. Veelgebruikte vormen zijn de kapitaalverzekering of de lijfrenteverzekering. Op die manier kunt u op eigen initiatief en voor uw eigen rekening een extra oudedagsvoorziening realiseren en mogelijke hiaten in uw inkomensbehoeften repareren. 

Onderneem tijdig actie
Wilt u ook zelf stappen ondernemen voor uw oudedagsvoorziening? Dan is het belangrijk om al in een vroeg stadium te anticiperen op de latere én lagere AOW- en pensioenuitkeringen. De accountants en fiscalisten van H&L Accountants & Belastingadviseurs kunnen u daarbij van dienst zijn. Ze brengen, samen met u, de mogelijke oudedagsvoorzieningen in kaart aan de hand van uw persoonlijke situatie. Vervolgens ondersteunen en begeleiden zij u bij het maken van de goede keuze. Samen met u zorgen ze ervoor dat u straks kunt genieten van een onbezorgde én fijne oude dag. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie of een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Pensioen in eigen beheer

Anders dan een gewone werknemer had een DGA tot 1 april 2017 de mogelijkheid om zijn pensioen niet bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij onder te brengen, maar in de eigen BV. Dit pensioen in eigen beheer had als voordeel dat de pensioenpremies de BV niet verlieten en als liquiditeiten beschikbaar bleven voor de financiering van de onderneming.