Zorg en welzijn

U wilt uw cliënten en patiënten voorzien van perfecte zorg. Maar u streeft ook naar continuïteit en een gezond rendement voor uw zorgonderneming, in een speelveld dat continu in verandering is. Wet- en regelgeving en de financiering van de zorg wijzigen immers voortdurend. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende marktwerking en concurrentie in de zorg zijn thema’s waarmee u te maken krijgt. De experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs staan zorgondernemers terzijde bij al deze vraagstukken. Of uw zorgonderneming nu een kleine gastouderopvang is, of een zorgorganisatie met tientallen professionals in loondienst.

Meer dan cijfers
Kiezen voor H&L Accountants & Belastingadviseurs betekent kiezen voor een sparringpartner die betrokken is bij uw onderneming en uw branche. Uw kwartaal- en jaarcijfers zijn niet alleen het resultaat, maar ook het startpunt van de dienstverlening Op basis van deze cijfers kunt u tijdig bijsturen in uw onderneming. Bij het nemen van ingewikkelde beslissingen over herstructurering van uw onderneming of het doorgronden van complexe (fiscale) regelgeving wijzen de experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs u de weg. Dat doen onze adviseurs niet alleen door onze dienstverlening op maat, maar ook door middel van speciale workshops voor zorgondernemers over thema’s zoals planschade en het lezen van uw balans.

Zorg en de fiscus
De fiscalisten van H&L Accountants & Belastingadviseurs zijn experts op het gebied van fiscale wetgeving in de zorgsector. BTW bijvoorbeeld krijgt een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg. Het is dan ook belangrijk om regelmatig te monitoren of uw onderneming nog steeds in aanmerking komt voor de BTW-zorgvrijstelling. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder meer detachering in de zorg, vrijgestelde en gemengde prestaties en het al dan niet verrekenen van de voorheffing. Ook over fiscale aangelegenheden als vennootschapsbelasting adviseert H&L Accountants & Belastingadviseurs u.

Innovatie en duurzaamheid
Robots in de zorg, elektronische valdetectie en domotica zijn slechts enkele voorbeelden van innovatie in de zorg. Maar leveren deze investeringen een bijdrage aan het rendement van een onderneming? Biedt investeren in duurzame energiebronnen uw praktijk toegevoegde waarde? Uw adviseur denkt proactief met u mee over al dit soort zaken, waarbij ook de financiering onderwerp van gesprek is. Kredietverstrekking vanuit bancaire instellingen is in deze tijd immers lastig. H&L Accountants & Belastingadviseurs helpt u bij het zoeken naar alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding en subsidie.

Steeds veranderend speelveld
Ondernemen in de zorg betekent werken in een continu veranderend speelveld. De overheid bepaalt grotendeels de tarieven en de zorgverzekeraars beslissen de hoeveelheid behandelingen die uw patiënten of cliënten via hun (aanvullende) verzekering vergoed krijgen. U heeft te maken met instellingen als het CIZ, de Wmo-loketten van de gemeenten en met wetgeving die steeds verandert, zoals de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De macht van de zorgverzekeraars en de politiek reikt ver. H&L Accountants & Belastingadviseurs helpt u om de gevolgen hiervan optimaal inzichtelijk te maken, zodat u zelf de regie terugkrijgt.

Niet zomaar een loonstrook
Het team van H&L Accountants & Belastingadviseurs kijkt niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen. Daarom adviseren onze HR-experts u graag over thema’s als bedrijfsopvolging en strategische personeelsplanning. Daarnaast heeft H&L Accountants & Belastingadviseurs veel expertise op het gebied van salarisadministratie. Met een handige app hebben u en uw medewerkers toegang tot loonstroken en jaaropgaven en kunnen ook zaken als verlofaanvragen worden afgehandeld. Onze HR-experts kunnen u zelfs uw functioneringsgesprekken uit handen nemen. Ze adviseren u over vraagstukken als het op orde houden van de bezetting van uw bedrijf en toekomstige ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de stijgende zorgvraag en de langere levensverwachting.

Zo helpt H&L Accountants & Belastingadviseurs uw zorgonderneming op weg naar het succes van morgen. Dát is de menselijke kracht van een echte adviseur die u kent en die met u meegroeit.