Salarisadministratie en HR-management

H&L Accountants & Belastingadviseurs beschikt over gespecialiseerde HR-adviseurs, die u kunnen bijstaan op het gebied van personeelszaken. Ze kunnen bijvoorbeeld uw loonadministratie van u overnemen. Dat doen ze uiteraard aan de hand van de CAO die voor uw medewerkers van toepassing is. Hierbij bewaken zij of alle wettelijke verplichtingen worden nageleefd en beoordelen ze de fiscale toelaatbaarheid van bijvoorbeeld vergoedingen, die via de salarisadministratie aan uw medewerkers worden uitbetaald. Ook begeleiden en adviseren ze u op het gebied van onder meer ziekteverzuim, personeelsverzekeringen en bedrijfspensioenregelingen.

App voor uw medewerkers
Uw medewerkers krijgen de beschikking over een handige app. Hierin vinden zij hun loonstroken en jaaropgaven terug, maar kunnen ze onder meer ook verlof aanvragen.  

HR-advies
De HR-experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs doen meer dan uw salarisadministratie. U  kunt ook bij hen terecht met vraagstukken als personeelswerving en het optimaal inzetten van uw medewerkers. Dat is bijvoorbeeld van belang bij het starten van uw onderneming, het inkrimpen of uitbreiden van de onderneming of het herstructureren daarvan, waardoor uw medewerkers nieuwe competenties moeten ontwikkelen. Zelfs de functioneringsgesprekken kunnen de HR-adviseurs van u overnemen. Zo kunt u zich volledig richten op uw core business.