Tweewielerbranche

Overstappen naar een bv. Waar moet u rekening mee houden?

De bv-rechtsvorm is populair, vooral vanwege fiscale redenen. Maar wat zijn deze belastingredenen eigenlijk? Welke voor- en nadelen kleven er aan een overstap naar de bv en waar moet u rekening mee houden? In dit artikel zetten we de belangrijkste gevolgen en voorwaarden op een rij.

In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt de bv in 2024 19% belasting, over het meerdere 25,8%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert uitdeelt aan de dga, moet deze over de uitgedeelde winst aanvullend belasting betalen. Tot een uitdeling van maximaal € 67.000 (bij fiscale partners € 134.000) is 24,5% belasting verschuldigd, over het meerdere een tarief van 33%. Daardoor wordt de totale winst in 2024 belast tegen 38,8% tot 50,3%. U bereikt dit maximale tarief dus pas na uitdeling van meer dan € 67.000 (of € 134.000 bij partners) van de winst. 

Dit betekent dat het financieel aantrekkelijk is om in de bv winst op te potten en dit pas uit te delen zodra u het als aandeelhouder nodig heeft. Op deze manier heeft u renteloos uitstel van belastingbetaling. Bij verkoop van de bv of bij overlijden betaalt u uiteindelijk belasting over opgepotte winsten.

Winst belast in de IB-onderneming
Heeft u geen bv maar een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan betaalt u over de winst het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Onbelast oppotten van winst is dus niet mogelijk. Daarbij heeft u wel recht op een aantal ondernemersfaciliteiten die de belastingdruk beperken. 

 • De belangrijkste is de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt in 2024 € 3.750. Dit bedrag mag u in mindering brengen op de winst, in 2024 tegen een maximumtarief van 36,97%. De hoogte van de zelfstandigenaftrek zal naar verwachting in de komende jaren verder dalen. Voor de zelfstandigenaftrek is wel vereist dat u minstens 1.225 uur per jaar besteedt aan werkzaamheden voor uw bedrijf én dat dit meer dan de helft van het aantal werkzame uren is. Dit wordt het urencriterium genoemd. Deze laatste eis geldt niet voor starters.
 • Een andere faciliteit is de mkb-winstvrijstelling van 13,31%. Hierdoor blijft 13,31% van de winst onbelast en is 13,31% van een eventueel verlies niet aftrekbaar. Ook deze aftrek is in 2024 beperkt tot maximaal 36,97%. Door de mkb-winstvrijstelling betaalt u maximaal 44,58% belasting over de behaalde winst, verminderd met de ondernemersfaciliteiten. 

Wanneer is overstappen naar een bv interessant?
Of u er als mkb-ondernemer verstandig aan doet om over te stappen naar de bv hangt af van bepaalde individuele factoren. Vaak wordt de overstap pas aantrekkelijk in situaties waarbij een aanzienlijk deel van de winst niet direct wordt besteed voor persoonlijk gebruik door de eigenaar-ondernemer. Vanuit fiscaal oogpunt heeft het de voorkeur via de bv deze winst onbelast als reserves op te potten. De winst kan dan op een later tijdstip worden gebruikt voor bijvoorbeeld investeringen, een grote privéaankoop of om op een eerder tijdstip te stoppen met werken.


Hoeveel scheelt dat?
Een cijfervoorbeeld voor een IB-onderneming: bij een winst van € 200.000 brengt u in de inkomstenbelasting eerst de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling tot de maximale aftrek in mindering. U betaalt dus over € 170.129 belasting. Dit is € 78.494 inkomstenbelasting plus € 3.809 bijdrage premie Zvw, totaal € 82.303.

In de bv vermindert u de winst van € 200.000 eerst met uw gebruikelijk loon. Dit stellen we in 2024 op € 56.000. Hierover betaalt u als dga € 14.920 inkomstenbelasting plus € 2.979 bijdrage premie Zvw. Over het restant betaalt de bv 19% vennootschapsbelasting, ofwel € 27.360. Deelt de bv de rest van de winst van € 116.640 uit aan u als dga, dan betaalt u hierover nog eens 24,5% belasting (indien er een fiscaal partner is), ofwel € 28.576 of indien er geen fiscaal partner is € 32.796.

In totaal betalen u en de bv in dit voorbeeld samen dus € 73.835 of € 78.055 aan belasting als de winst direct wordt uitgedeeld. In alle situaties fors minder dus dan in de inkomstenbelasting, maar in de praktijk is het vaak niet nodig om de gehele winst direct als dividend uit te keren. U kunt dit bijvoorbeeld investeren in de bv.

Tip: Een overstap naar een bv kan bijvoorbeeld ook halverwege het jaar, vanaf 1 juli.


Aandachtspunten bij de besloten vennootschap

 • Dga is werknemer
  De fiscus ziet de dga als werknemer. Hij of zij kan daarom in beginsel profiteren van de regelingen die ook voor 'normale' werknemers gelden.
 • Gebruikelijk loon
  Bij een bv is de dga verplicht een minimumbedrag aan salaris uit de bv op te nemen. 
  Dit moet in 2024 minstens € 56.000 bedragen. Het gebruikelijk loon wordt belast in box 1, dus progressief.

Let op! Des te meer gebruikelijk loon u in aanmerking neemt dan wel in aanmerking moet nemen, des te minder u profiteert van het lage tarief van de vennootschapsbelasting.

Uitzonderingen

 • Aansprakelijkheid
  Een voordeel van de bv is dat de aansprakelijkheid van de dga beperkt is tot het in de bv geïnvesteerde bedrag. Dit houdt in: de waarde van de aandelen. Formeel is de dga dus niet aansprakelijk voor de schulden van de bv, tenzij sprake is van wanbeleid. 

   
 • Verzekeringsaspecten
  Anders dan een gewone werknemer, is de dga in de regel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hij of zij zal zichzelf dus moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De dga is wel verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en moet hiervoor premies betalen. 
   
 • Beperking afschrijven op bedrijfsgebouwen
  De afschrijving op alle bedrijfsgebouwen in eigen gebruik voor bv’s is beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Hierdoor kunnen bv's minder afschrijven op hun bedrijfsgebouwen. Deze beperking geldt vanaf 2024 echter ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting voor gebouwen in eigen gebruik, zodat dit geen fiscaal nadeel meer oplevert voor bv’s.

   
 • Geruisloos doorschuiven
  Als u wilt overstappen van een onderneming in de inkomstenbelasting naar een bv, dan moet u in beginsel met de fiscus af te rekenen over de opgebouwde (stille) reserves. Hiervoor bestaat een geruisloze doorschuiffaciliteit, zodat niet acuut belasting verschuldigd is bij de overstap.

De verwachting is dat in de komende jaren de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, verder afgebouwd worden. Dit betekent dat de overstap naar een bv iets aantrekkelijker gaat worden.

In dit artikel vindt u de belangrijkste aspecten van de overstap naar een bv. Een advies voor een eventuele overstap is maatwerk, waarbij alle aspecten van uw onderneming goed bekeken moeten worden. Overweegt u de overstap naar een bv? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Naar de contactpagina >

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in