Transport en Logistiek

Zonder transport staat de economie stil. De juiste accountant zorgt ervoor dat uw logistiek bedrijf niet stil komt te staan. Want de transportsector is voortdurend in beweging. Maar hoe komt uw bedrijf zélf verder? Hoe biedt u de toenemende vergrijzing en de roep om duurzame innovatie het hoofd in een branche waarin de marges onder druk staan? De experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs staan ondernemers in logistiek en transport terzijde bij al deze vraagstukken. Of uw onderneming nu actief is in warehousing, de grote vaart, vervoer over het spoor of over de weg.

Cijfers zijn het startpunt
H&L Accountants & Belastingadviseurs is uw sparringpartner op weg naar succes en voorziet u van tools om de juiste beslissingen te nemen. Daarom zijn uw kwartaal- en jaarcijfers niet alleen het product, maar ook het startpunt van de dienstverlening. Alleen op basis van deze cijfers kunt u immers bijsturen om uw onderneming op koers te houden. Daarom bespreekt H&L Accountants & Belastingadviseurs elk kwartaal de cijfers met u en krijgt u ondersteuning bij het doorrekenen van investeringen en optimalisatiemogelijkheden. 

Fiscus en douane
Als ondernemer in transport of als eigenaar van een bonded warehouse komt u regelmatig in aanraking met de fiscus. H&L Accountants & Belastingadviseurs staat u bij met specifiek advies over zaken als BTW, vennootschapsbelasting en loonbelasting in de transportsector. Ook nemen douaneformaliteiten een belangrijke plaats in. De fiscalisten hebben kennis van alle relevante procedures en codes en zij kunnen u onder meer helpen bij het aanvragen van een vergunning artikel 23. Dit vereenvoudigt uw BTW-aangifte en levert u liquiditeitsvoordeel op.

Duurzaam innoveren
Klanten verwachten steeds kortere doorlooptijden van uw leveringen. Tegelijkertijd worden meer eisen gesteld aan duurzaamheid en veiligheid. Om aan al deze wensen tegemoet te komen, is innovatie nodig. H&L Accountants & Belastingadviseurs ondersteunt u bij de keuze voor de juiste innovaties en investeringen. Bij het ene bedrijf is dat een aanpassing van het wagenpark om te voldoen aan de lean & green-normen, bij het andere bedrijf is dat robotisering van het warehouse of een aansluiting op branchebrede data-uitwisselingssoftware voor efficiënte transport- en personeelsplanning. De experts kennen de innovatiemogelijkheden en kunnen u adviseren bij het bepalen van de juiste strategie. 

Personeel en verloning
De vergrijzing dwingt de transport- en logistieksector om na te denken over passende oplossingen, kijkende naar de personele invulling van chauffeurs. Deze kunnen liggen in het slimmer plannen van transporten en het combineren van vrachten, zodat met minder personeel net zoveel of zelfs meer goederen vervoerd kunnen worden. Maar ook inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap door in te zetten op zaken als scholing kan een manier zijn om vergrijzing het hoofd te bieden. De HR-experts van H&L Accountants & Belastingadviseurs kunnen u voorzien van een advies op maat. Ze kunnen overigens ook uw salarisadministratie uit handen nemen tot en met het voeren van de functioneringsgesprekken. Uw medewerkers krijgen de beschikking over een handige app voor het aanvragen van verlof en het online inzien van salarisstroken en jaaropgaven. 

Kennis van uw branche
H&L Accountants & Belastingadviseurs heeft diepgaande kennis van de transport- en logistieksector. Door deze expertise te combineren met een frisse blik en betrokkenheid bij uw onderneming helpen de experts van H&L Accountants & Belaastingadviseurs uw onderneming vandaag op weg naar het succes van morgen.