Tweewielerbranche

Een tweewielerwinkel verkopen? Dat doet u met deze stappen

Van de circa 70.000 mkb-bedrijven in Nederland wisselen jaarlijks 4.600 van eigenaar. In de tweewielerbranche is de verwachting dat in de komende jaren een groot aantal winkels ter overname aangeboden gaan worden. Hoe bereidt u zich als ondernemer van een tweewielerwinkel op zo’n overname voor? En hoe verloopt zo’n overnametraject? Jaarlijks begeleidt H&L Accountants & Belastingadviseurs veel bedrijfsoverdrachten in de tweewielerbranche. In dit artikel delen we onze aanpak en ervaringen én geven we praktische adviezen wanneer u overweegt om uw tweewielerwinkel te gaan verkopen.

Eerste stap: Weet wat uw onderneming waard is
Bent u voornemens om uw onderneming te gaan verkopen? Zorg er dan voor dat u zo’n drie tot liefst vijf jaar voor uw pensioendatum al met uw adviseur gesproken hebt. Daarbij moet u als verkoper goed nadenken wat u na de verkoop wil. U moet daarbij eerst laten berekenen wat uw onderneming waard is en een berekening laten maken voor uw situatie na de verkoop. Als verkopende partij moet u hierdoor nadenken wat u op dat moment hebt en wat het waard zou zijn. U moet daarbij van een reëel bod uitgaan en afvragen of u van de verkoopprijs met pensioen kunt. Dus, nog voor het aanbieden van zijn onderneming moet door de ondernemer hierover al zijn nagedacht. 

Dit kan nog wel eens emotie geven. Iemand heeft bijvoorbeeld zijn hele leven lang een onderneming opgebouwd, maar na het doorrekenen van de fiscale en financiële consequenties bij een eventuele verkoop blijkt deze vervolgens minder waard te zijn dan hij had verwacht. Veel ondernemers denken namelijk dat het verkopen van hun winkelpand hun oudedagvoorziening is, maar dat gaat in zo’n 95% van de overnames niet mee. Bestaat uw oudedagsvoorziening straks vooral uit de verhuur van uw pand en twijfelt u aan de kwaliteiten van de overnamekandidaat? Laat dan uw onderneming niet door hem overnemen. Want niets is erger dan dat een paar jaar na de overname de nieuwe ondernemer de deuren weer moet sluiten. Dan is uw oudedagsvoorziening weg. Dat is een nachtmerrie.

Vaak blijkt dat na doorrekenen van de fiscale en financiële consequenties en een doorkijk naar de toekomst dit niet voldoende is voor een onbezorgde oude dag.

Tweede stap: Stel een verkoopmemorandum op
In deze fase moet duidelijk worden of er sprake is van een activa passiva transactie of een aandelentransactie. Is er een verkoopmemorandum gemaakt? Dat is de eerste vraag die wij als accountant altijd stellen aan een kopende partij. Daarmee heeft u van de eigenaar de voorwaarden voor de verkoop, zoals de prijzen voor inventaris, verbouwing, het pand, de voorraden en eventueel de goodwill. Maar ook hoe u om moet gaan met het personeel: wie gaan er wel en niet mee? Van rechtswege is het namelijk verplicht om al het personeel mee te nemen. Onze ervaring is dat zo’n verkoopmemorandum er in 95% van de gevallen niet is. 

Derde stap: Toets de vraagprijs 
Heeft de verkopende partij geen verkoopmemorandum? Dan vragen wij om deze alsnog samen met een adviseur op te laten stellen. Alleen met het verkoopmemorandum gaan we het traject van een bedrijfsovername in. Met het verkoopmemorandum en de jaarcijfers van de laatste drie jaren kunnen we de vraagprijs toetsen en bekijken of de overname mogelijk is. 

Daarbij normaliseren wij de cijfers. Denk daarbij aan het toevoegen van huurkosten, het elimineren van de managementfee en de incidentele kosten. We kijken naar de omzet per medewerker en naar de opbouw van het personeelsbestand. Bij de voorraad geven we aan wat de maximale overnamewaarde is, waarbij we ook rekening houden met de omloopsnelheid van de voorraden. Ligt die in de praktijk lager? Dan kan de verkoper ervoor kiezen om uit te verkopen of om voorraad af te waarderen.

Bent u voornemens om uw onderneming te gaan verkopen? Zorg er dan voor dat u zo’n drie tot liefst vijf jaar voor uw pensioendatum al met uw adviseur gesproken hebt.

Vierde stap: Maak een prognose
Met de verkoopvoorwaarden bouwen we aan een prognose voor drie jaar, waarbij wij weten onder welke voorwaarden een bank wil financieren en in hoeveel jaar deze lening terugbetaald moet worden. Daarbij hanteren we een paar standaardregels. Eén daarvan is dat de overnamekandidaat na de overname minstens hetzelfde salaris overhoudt. En we gaan uit van de omzet en de marge van de huidige onderneming. U kunt namelijk een onderneming niet in één keer beter laten presteren, dat kost tijd.

De toets die wij doen of het allemaal kan is het belangrijkste punt bij een eventuele overname. En wat daarbij ook belangrijk is: bij een overname vragen we aan een toekomstige ondernemer wat hij in de komende twee jaar in het bedrijf wil gaan investeren. Dat nemen we mee in onze berekeningen, net zoals het openingsmoment voor de nieuwe winkel bijvoorbeeld. Een ondernemer moet dus vooraf nadenken over zijn concept en dit kunnen onderbouwen met zoveel mogelijk offertes.

Vijfde stap: Ga de onderhandelingen in
De volgende stap is dat we de onderhandelingen ingaan. Dat doen we op basis van cijfers. Die onderhandelingen moeten echt gebeuren door adviseurs. Het zou namelijk zonde zijn als een relatie door de onderhandelingen wordt vertroebeld. Ons doel is om de koper en de verkoper zo’n drie tot zes maanden samen verder te laten gaan. Niet te lang dus. 

Zesde stap: Leg zaken vast
Wordt de overeenkomst gesloten? Dan is het belangrijk om een aantal zaken vast te leggen, zoals:

 • Een activa- en passivaovereenkomst
 • Koopovereenkomst overdracht aandelen
 • De huurovereenkomst
 • Tegen welke vergoeding de vorige eigenaar eventueel mee gaat werken
 • Denk ook aan een concurrentie- en een relatiebeding

Daarnaast helpt H&L Accountants & Belastingadviseurs de starter mee bij de opstart na de overname van een bedrijf. Onze specialisten kunnen helpen met bedrijfsadvies en administratieve dienstverleningfiscale adviezen en salarisadministratie en HR-management.

Tweewielerbedrijf financieren
Een koper van een tweewielerbedrijf moet zelf geld hebben. Dat kan spaargeld zijn, zo’n 20 tot 25% van de overnamesom, in cash of met een achtergestelde lening. De overwaarde van een woning telt eigenlijk alleen bij hogere bedragen, deze kan een overnamekandidaat inbrengen bij de koop van de onderneming. Voor overnames binnen de familie moet je dezelfde stappen ondernemen, alleen speelt daarbij het fiscaal vriendelijk overdragen vaker mee.

Goede deal in een kansrijke branche
Een koper moet een adviseur hebben die z’n vak verstaat: die kan waarderen, objectief blijft én de branche kent. Het is daarbij altijd verstandiger om vóór je te laten onderhandelen. De overeenkomst voldoet dan aan alle regels en je weet zeker dat je een goede deal hebt. H&L heeft al veel overnames in de wteewielerbranche gedaan, waarbij wij het vertrouwen van banken hebben door onze branchekennis en door onze H&L Benchmark. Daardoor is de kans op het slagen van een bedrijfsovername groot.

Praktische tips van H&L voor een succesvolle bedrijfsovername

 • Verkoop de onderneming aan iemand die geschikt is. Heeft u twijfels? Doe het dan niet.
 • Maak goede zakelijke afspraken met eventuele familieleden. Hoe ga je met elkaar om en hoe is de inzet van elkaar?
 • Een overname moet toetsbaar zijn, alleen dan kan het. Een verkoopmemorandum is daarbij essentieel, dat vormt de basis van de berekeningen. 
 • Het betalen van goodwill is niet erg, als u het maar terug kunt verdienen. 
 • Let goed op de kwaliteit en de vaardigheden van het personeel.
 • Laat een oud-eigenaar niet te lang meelopen: maximaal zes maanden.
 • Door een grotere winkel over te nemen heeft u meer zekerheid. U bent minder kwetsbaar omdat personeel uw werkzaamheden kan overnemen, u bent interessanter voor de grote merken omdat u aan je aantallen komt en u bent interessant voor een consument omdat u in uw winkel meer assortiment kunt tonen. 
 • Als een ondernemer de keuze heeft gemaakt om te verkopen, maar de deal gaat niet door omdat bijvoorbeeld de verwachtingen te hoog zijn, dan zie je dat de omzet nooit meer het oude niveau haalt. De focus is ervan af.
 • Let bij een activa passiva transactie op de datum van overname, vroeger was dit standaard 1 januari. Vanwege de seizoensbranche is een koper beter af met 1 maart, de verkoper met 1 oktober.

Overweegt u om uw tweewielerwinkel te verkopen of wit u een bestaande winkel overnemen? Zorg dan dat u de juiste stappen neemt en laat een deskundige je adviseren en meekijken bij het overnametraject. H&L Accountants & Belastingadviseurs helpt inmiddels al meer dan 200 ondernemers in de tweewielerbranche met branchespecifieke adviezen, waaronder de HL Benchmark.

Meer weten over de voorbereiding voor de periode na uw ondernemerschap?
Lees dan: Investeer in uw financiële toekomst: bouw zekerheid op voor morgen.

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in