Investeer in uw financiële toekomst: bouw zekerheid op voor morgen

Voor een ondernemer regeert vaak de waan van de dag. Toch is het goed om op tijd na te denken over de periode erna. Wanneer zou u willen stoppen en wanneer wilt u uw bedrijf overdragen? En hoe wilt u daarna onbezorgd van een oude dag genieten? Een goede vermogens- en inkomensplanning zijn hierbij essentieel. Fiscalisten (en broers) Vincent en Cornald Heijligers leggen uit wanneer u hiermee moet beginnen en waar u op moet letten.

“Elke ondernemer stopt een keer”, zegt Vincent Heijligers. “Daarom kunt u maar beter vooraf goed nadenken over de periode erna. Maar dat is lastig. Want als ondernemer bent u vaak druk bezig met de korte termijn.” Cornald Heijligers (links op de foto) signaleert dat veel ondernemers pas (te) laat beginnen na te denken over hoe hun oudedag is geregeld. “De belangrijkste vraag daarbij is hoe u na uw werkzame leven wilt blijven leven en wat daarvoor financieel nodig is. Daar kunnen wij een rol in vervullen door een optimale financiële planning te maken.”

Drie opties om uw bedrijf over te dragen

“De eerste vraag is aan wie u uw bedrijf over zou willen dragen. Want daarbij spelen verschillende belangen die financiële consequenties hebben”, legt Cornald uit. “Als ondernemer heeft u op hoofdlijnen drie scenario’s aan wie of wat u uw bedrijf over zou willen dragen. Wilt u het bedrijf overdragen aan externen? Dan wilt u waarschijnlijk de hoofdprijs hebben. Gaat u uw bedrijf overdragen aan familieleden, dan is het de vraag of u de hoofdprijs wilt of dat u een deel wilt schenken. En wanneer u uw bedrijf over wil laten nemen door werknemers, dan zit u daar tussenin. Daarbij komt ook vaak het financieringsaspect om de hoek kijken. Continuïteit is dan een belangrijke factor.”

Situatie als u stopt met werken

De keuze om uw bedrijf te verkopen wordt ook beïnvloed door verschillende vragen die daaraan voorafgaan. Vincent: “De belangrijkste vraag is wat u nodig heeft om straks te kunnen leven zoals u dat wilt. Daarbij speelt natuurlijk mee wat u al voor die periode hebt opgebouwd, maar ook hoe lang u door wilt gaan met uw bedrijf. Daarvoor heeft u een plan nodig, zodat u weet hoe uw financiële toekomst eruit ziet en u kunt genieten van een financieel onbezorgde oude dag.”

Vermogens- en inkomensplanning

“Bij het maken van een vermogens- en inkomensplanning streven we daarnaast naar een zo optimaal mogelijke fiscale situatie”, vertelt Vincent Heijligers. “Daarvoor brengen we eerst de situatie van een ondernemer in kaart. Allereerst kijken we of er genoeg vermogen is als de onderneming straks wordt verkocht. Daarbij moet u denken aan zaken als het dempen van de verschuldigde belasting bij de overdracht en bij een overdracht binnen de familie aan een schenkingsplan – wanneer sprake is van een aanzienlijk familievermogen. Zijn er meerdere kinderen? Dan kijken we of het testament goed geregeld is en of er voldoende flexibiliteit is, zodat onderling nog keuzes gemaakt kunnen worden. Hierbij proberen we ook de verschuldigde erfbelasting bij overlijden zoveel mogelijk te dempen. Dat geldt ook voor een levenstestament. Daarbij geeft u volmachten aan vertrouwelingen die in werking treden op het moment dat u om gezondheidsredenen niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. U kunt alvast een opvolgend bestuurder benoemen bijvoorbeeld.”

Cornald: “Ook bij persoonlijke afwegingen kunnen we adviseren. Bijvoorbeeld of u als ondernemer nu al wat voor je kinderen kunt doen, zoals bij studerende kinderen of kinderen die een huis willen kopen. Of hoe u zaken nu al fiscaalvriendelijk kunt structureren als u wilt gaan beleggen. Daarvan kunnen we rekenvoorbeelden maken, zodat u straks weet waar u financieel aan toe bent. Wij regelen de doelstellingen van de ondernemer.”

Reken op tien jaar voorbereiding

Beide fiscalisten adviseren ondernemers om zo’n tien jaar voor het willen stoppen van hun bedrijf de gedachten over de toekomst te laten gaan. “Denk na over de lange termijn, hoe u wilt leven wanneer u gestopt bent. Concreet hoeft u als ondernemer dan nog niets te doen”, benadrukt Cornald. “Maar kijk op hoofdlijnen wat uw financiële situatie is. Heeft u bijvoorbeeld een kapitaalverzekering of wellicht een aflossingsvrije hypotheek? Dan heeft dat verschillende consequenties voor later. Overigens is het ook wenselijk om na te denken over uw levensloop. Regel rond uw veertigste jaar uw testamentadvies voor bij calamiteiten, zoals ziekte of overlijden of een eventuele echtscheiding of een huwelijk. Bedenk bovendien dat de termijn voor het opzetten van een fiscaal optimale structuur maar liefst zes jaar kan zijn vanwege sanctietermijnen.”

“Reken voor een geregisseerde bedrijfsoverdracht op een periode van tien jaar en zes jaar om eventueel de fiscale structuur in orde te brengen.”

Zelf initiatief nemen

De ideale situatie is dat u op tijd gaat toewerken naar de toekomst van uw bedrijf en privésituatie. Vincent: “Natuurlijk zit een deel van uw pensioen in uw bedrijfspand, maar liever niet uw hele pensioen. Dat is riskant. Ga maar na: in deze dynamische markt is een periode van bijvoorbeeld vijf jaar na verkoop gebruikelijk om uw pand te verhuren aan de opvolger. Maar het is afwachten wat daarna gaat gebeuren, dat heeft u niet in de hand. 

Cornald adviseert om als ondernemer zelf het initiatief te nemen door alvast na te gaan denken aan wie u uw bedrijf zou willen verkopen. “De kans dat een koper spontaan binnenloopt is heel klein. En stel dat u vijftig jaar bent en u een miljoen euro voor uw bedrijf kunt krijgen, dan wordt het lastig om alleen daarvan te leven. Daarbij komt dat de levensverwachting steeds hoger wordt. Stel dat u tachtig jaar wordt, dan moet u daarvan nog dertig jaar leven. Tel daar de inflatie nog eens bij op."

"Gaat u vervolgens met uw eenmanszaak uw bedrijfspand verhuren? Dan moet u bij de Belastingdienst aftikken, de netto-opbrengst is dan al gauw een paar ton minder. Dat geldt ook wanneer u niets doet en uw bedrijf beëindigt. Dan moet u afrekenen met de fiscus en dat kunnen niet alle ondernemers. U zit dan gevangen, kunt niet stoppen of moet zelfs uw huis verkopen om de belasting te kunnen voldoen.” 

Te rooskleurige blik op de toekomst

Het valt Vincent op dat veel ondernemers hun toekomstige uitgaven onderschatten en hun toekomstige inkomsten overschatten. “Begin dus op tijd met uw financiële toekomstplannen. Laat ons een nulmeting doen, waarbij we tegelijkertijd vragen wat u straks zou willen hebben. Dat is een intensief traject. Bij H&L Accountants en Belastingadviseurs brengen we veel van dit soort adviezen uit, waarbij we gebruik maken van onze specifieke kennis en ervaring. Nadat we samen een financieel plan hebben opgesteld moet u dit periodiek onderhouden. Er zijn namelijk altijd veranderingen in de markt en wellicht ook veranderingen bij de persoonlijke wensen van de ondernemer.”

Drie adviezen voor een financieel onbezorgde oude dag

  1. Begin tien jaar voor een bedrijfsoverdracht of -beëindiging met nadenken over uw oude dag
  2. Zet het onderwerp ieder jaar bij het bespreken van de jaarrekening op de agenda
  3. Voor alle ondernemers: zorg dat u een calamiteitenplan heeft

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in