Advies

Welke gevolgen hebben de Belastingplannen 2023 voor uw onderneming?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. In de troonrede werd het belang van het mkb voor ons land genoemd en werd de noodzaak voor een beter ondernemersklimaat onderstreept. Welke plannen en maatregelen zijn voor het komend jaar aangekondigd? En welke kunnen voor u van belang zijn? U leest het in dit artikel.

De maatregelen hebben we voor u in drie hoofdstukken ingedeeld: 

  1. Wijzigingen in de inkomstenbelasting 
  2. Wijzigingen in de vennootschapsbelasting 
  3. Overige wijzigingen

    1. Wijzigingen in de inkomstenbelasting 

Basistarief box 1 inkomstenbelasting lager in 2023
Al in het Belastingplan van 2019 maakte het Kabinet bekend dat zij geleidelijk de belastingtarieven in de inkomstenbelasting gaan verlagen. In het Belastingplan 2023 kondigde het kabinet om de belasting op inkomen uit werk (box 1) tot € 73.071 verder te verlagen van 37,07% naar 36,93%, dit is een verlaging van 0,14 procentpunt. 

Door de verlaging van het tarief in de inkomstenbelasting houden werkenden maximaal € 102 per maand meer over. Het hangt af van de persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin of iemand erop vooruitgaat.

Box 2: twee schijven
Het box 2-regime geldt onder andere voor belastingplichtigen die al dan niet tezamen met hun partner, direct of indirect, ten minste 5% van de geplaatste aandelen van een vennootschap bezitten. Vanaf 2024 krijgt het box 2-regime twee schijven: de eerste schijf van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten in box 2 en de tweede schijf van 31% over het meerdere.

In 2023 geldt net als in 2022 in box 2 een belastingtarief van 26,9%. Wacht daarom af met het uitkeren van dividend tot € 67.000 tot 2024.

Aanpassing box 3
Vanaf 1 januari 2026 geldt een nieuw box 3-stelsel op basis van het werkelijke rendement op vermogen, zoals rente, dividend, huurinkomsten en waardeontwikkelingen. Voor belastingjaren 2023, 2024 en 2025 komt voor box 3 een overbruggende wetgeving.

Voor de jaren 2017 tot en met 2020 zal het kabinet de berekende belasting herstellen voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt en voor iedereen in de jaren 2021 en 2022. U heeft er overigens geen baat bij om nu nog bezwaar te maken of verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Afschaffing Fiscale oudedagsreserve (FOR)
De oudedagsreserve is er voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Vanaf 1 januari 2023 mag de FOR niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 

  1. Wijzigingen in de vennootschapsbelasting 

Verlaging winstgrens en verhoging tarief vennootschapsbelasting
In 2022 geldt voor winsten tot en met € 395.000 het lage tarief van 15%. Heeft u in 2022 een winst die meer is dan € 395.000? Dan geldt het hoge tarief van 25,8%. Het kabinet is van plan om per 1 januari 2023 de winstgrens van € 395.000 naar € 200.000 te verlagen en het lage tarief van 15% naar 19% te verhogen. Voor winsten meer dan € 200.000 geldt het hoge tarief van 25,8%.  

Voor een ondernemer in de vennootschapsbelasting kan het interessant zijn om nog in 2022 extra winst te nemen tegen het lage tarief van 15%. Denk bijvoorbeeld aan het laten vrijvallen van een voorziening of lagere reservering van kosten. Daarentegen is het gunstiger om extra kosten door te laten schuiven naar het jaar 2023, waarbij het lage tarief van 19% en het hoge tarief van 25,8% geldt. Denk bijvoorbeeld bij extra kosten aan investeringsaftrek (KIA, EIA en MIA) of het vormen van een voorziening.

Ook kan het verbreken van een fiscale eenheid of het oprichten van een extra bv vóór 2023 gunstig uitpakken. Door het verbreken van een fiscale eenheid worden de winsten per bv afzonderlijk belast en vermijdt u de winstgrens van meer dan € 200.000 met het bijbehorende hoge tarief van 25,8%. Tot slot kan ook met het oprichten van een extra bv winsten worden verschoven - met als doel om onder de winstgrens van € 200.000 uit te komen en het hoge tarief van 25,8% te vermijden.

  1. Overige wijzigingen

Wijziging in de overdrachtsbelasting
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% geldt voor bedrijfs- en fabriekspanden en voor woningen die de koper niet gebruikt om zelf duurzaam te bewonen. Denk aan vakantiewoningen of woning bestemd voor de verhuur. Het kabinet wil per 1 januari 2023 het tarief van 8% naar 10,4% verhogen. 

Heeft u voornemens om een bedrijfs-en fabriekspand of een woning waarin u zelf niet in gaat wonen te kopen? Dan raden wij u aan om de aankoop vóór 2023 te doen, waarbij nog het overdrachtsbelastingtarief van 8% geldt. Voor de woning waarin u zelf voor langere tijd gaat wonen blijft het overdrachtsbelastingtarief 0% (startersvrijstelling) of 2% in 2023.

Afschaffen btw op zonnepanelen
Het kabinet wil de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 afschaffen. De btw op zonnepanelen wordt dan van 21% naar 0% verlaagd. Het nultarief geldt alleen als de zonnepanelen op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur worden geïnstalleerd. Particulieren hoeven bij de aankoop van zonnepanelen de btw niet meer bij de Belastingdienst terug te vragen. Dit scheelt voor particulieren en voor de Belastingdienst administratieve rompslomp. Het kabinet hoopt met de maatregel particulieren te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. 

Bent u van plan om zonnepanelen op uw eigen woning te laten installeren? Stel dit dan uit tot 2023, het scheelt u veel administratief werk.

Onbelaste reiskostenvergoeding 
Vanaf 1 januari 2023 wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de belastingvrije reiskostenvergoeding € 0,22 per kilometer.

Afbouwen schenkingsvrijstelling eigen woning
Bent u tussen de 18 en 40 jaar of is uw partner tussen 18 en 40 jaar en krijgt van uw ouders een schenking? Over een bedrag van maximaal € 106.671 betaalt u in 2022 geen schenkbelasting wanneer u dit geld gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen of de hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het bedrag van de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen van € 106.671 tot € 28.947 verlaagd. De vrijstelling wordt vanaf 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Wilt u nog gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen? U heeft nog maar tot 2024 de tijd!
 

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in