Tweewielerbranche

H&L Benchmarkgroep ook in 2018 weer uitstekend gepresteerd. Kan het nog beter in 2019?

Het 4e kwartaal 2018 werd natuurlijk gekenmerkt door zeer zacht, zonnig en droog weer. Alleen december was wat aan de natte kant, maar wel zacht van temperatuur. In oktober en november werden omzetstijgingen genoteerd met dubbele cijfers van respectievelijk 30,2% en 16,3%. Maar ook in december was er een plus van 2,8% ten opzichte van 2017. Cijfers om over naar huis te schrijven!

Of het dit jaar ook zo’n topjaar gaat worden is natuurlijk de grote vraag. 

  • Wat was precies de invloed van het geweldig mooie weer in 2018?
  • Hoe ontwikkelt zich de verkoop van e-bikes (ook onder de jeugd)?
  • Hoe ontwikkelen de brutomarges zich in 2019? 

Dit zijn zaken die H&L Accountants & Belastingadviseurs ook in 2019 weer voor u op de voet gaat volgen. 

Stijging omzet en rendement
Dat 2018 voor nagenoeg de gehele H&L Benchmarkgroep een uitstekend jaar is geweest, is een feit. Niet alleen de omzet is gemiddeld gestegen met bijna tien procent ten opzichte van 2017, ook het rendement onderaan de streep steeg met 1,2% naar 13% van de omzet. En daar gaat het natuurlijk allemaal om!

In 2018 is een gemiddelde omzetstijging gerealiseerd van 9,9%. Meer dan de helft van de ondernemers uit de H&L Benchmarkgroep heeft een omzetstijging weten te realiseren van meer dan 10%, oplopend naar percentages van meer dan 20% ten opzichte van 2017. 

Werkplaats stijgt, maar minder omzetaandeel
De opbrengst werkplaats/arbeidsloon is ook in 2017 een belangrijke en stijgende factor geweest (in euro’s) voor het positieve resultaat van de ondernemingen in de H&L Benchmarkgroep. Het percentage van deze omzetcategorie is echter wat gedaald ten opzichte van het jaar 2017 naar 10,4% van de omzet. Dit als gevolg van het feit dat de omzet waartegen deze posten worden afgezet in 2018 fors is gestegen. 

De provisies fietsverzekeringen zijn 1% van de omzet. Dit is een belangrijke aanvullende inkomstenbron die bij veel ondernemers nog verder kan worden geoptimaliseerd. Wellicht ook bij u? Gaat iedere klant die een fiets heeft gekocht met een fietsverzekering de deur uit?

Winst halen op individueel niveau
Het totaal gemiddeld kostenniveau van de ondernemingen in de H&L Benchmarkgroep is al jaren stabiel. Op individueel niveau valt er zeker nog wel winst te behalen, wanneer wordt gekeken naar de verschillende kostencomponenten van een onderneming. De kosten van de betreffende onderneming worden dan vergeleken met het gemiddelde van de H&L Benchmarkgroep. Bij grote(re) verschillen wordt hier dan op ingezoomd en samen met de ondernemers gekeken of er verbeterpunten zijn op dit gebied.

Analyseer per kwartaal
Kortom, de trend in de rijwielbranche is uitermate positief. Belangrijk is wel dat u als ondernemer vinger aan de pols houdt en precies weet waar uw verbeterpunten liggen. Eén keer per jaar uw cijfers bekijken in de vorm van een jaarrekening, is kijken naar het verleden. Daar kunt u niks meer aan veranderen. Minimaal één keer per kwartaal uw cijfers bekijken en analyseren samen met uw adviseur is belangrijk om uw onderneming tijdig bij te kunnen sturen. Hiermee optimaliseert u uw rendement. Het is niet de bedoeling dat u keihard werkt, ondernemersrisico loopt en (te) weinig verdient toch?

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in