Tweewielerbranche

Lenen van de bv: ja of nee?

Heeft u een besloten vennootschap? Dan bent u waarschijnlijk bekend met de mogelijkheid dat de bv de overtollige liquide middelen aan u als directeur grootaandeelhouder (dga) kan lenen. En uiteraard is ook de omgekeerde situatie mogelijk dat u als dga geld uitleent vanuit privé aan de bv. In dit artikel ga ik in op de (on-)mogelijkheden en de wijzigingen die zijn aangekondigd voor het lenen van en aan de bv.

Lenen met welk doel
De fiscale positie van de lening wordt bepaald door het doel waarvoor u het geld van de bv leent. Gebruikt u de gelden voor consumptieve doeleinden? Dan valt de lening in box 3. De rente die aan de bv wordt betaald is dan niet aftrekbaar. Maar leent u het geld voor de eigen woning? Dan kan de rente onder voorwaarden wel aftrekbaar zijn.

Maak afspraken met de eigen bv
Als dga bestaat in feite een dubbele rol, enerzijds als aandeelhouder van de bv en anderzijds als bestuurder. In de rol van bestuurder kan het besluit worden genomen om geld te lenen van of aan de bv. Er kan mogelijk bestuurdersaansprakelijkheid spelen op het moment dat door het lenen van het geld van of aan de bv de bv wordt benadeeld.

Het is daarom belangrijk om ook bij geldleningen tussen de aandeelhouder en de bv zakelijke afspraken te maken. Het advies is dan ook om de afspraken altijd schriftelijk vast te leggen in een leningsovereenkomst, waarin zijn opgenomen:

  • een zakelijke rente 
  • een aflossingsschema en
  • eventuele zekerheden

Vanaf 1 januari 2022
In 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat er specifieke maatregelen komen om het lenen van geld van de eigen bv te ontmoedigen. Het gaat dan specifiek om situaties waarin de bv meer dan € 500.000 heeft uitgeleend aan de dga.

  • de ingangsdatum is 1 januari 2022
  • Wanneer de totale schuld van de dga aan de eigen bv meer dan € 500.000 bedraagt, dan wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang gezien en dus belast tegen de aanmerkelijk belangheffing van 25%
  • de schulden die de dga bij de eigen bv heeft voor de eigen woning blijven buiten beschouwing

Dus heeft uw bv overtollige liquide middelen, dan kan de bv dit aan u als dga uitlenen. Afhankelijk van waarvoor het geld wordt gebruikt kan de rente aftrekbaar zijn. Zorg voor een goede vastlegging van de afspraken - zoals rente en aflossingen - in een geldleningsovereenkomst. En wees bedacht op de wijzigingen in de wetgeving die op touw staat en ingaan op 1 januari 2022. 

Door:  mr. P.A.P. Hoetelmans RB, in de dagelijkse adviespraktijk werkzaam als fiscaal jurist bij H&L Accountants & Belastingadviseurs

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in