Tweewielerbranche

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen op personeelsgebied in 2024 in de tweewielerbranche?

Als werkgever heeft u ongetwijfeld in de eerste maanden van dit jaar al met één of meerdere wijzigingen op personeelsgebied te maken gekregen. Wellicht heeft u echter iets gemist of wilt u ook in de tweede helft van 2024 aan de slag met personeelszaken. In dit artikel zet Robin van Helden de belangrijkste wijzigingen in 2024 voor u op een rij.

Nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

Na lang onderhandelen werd begin februari van dit jaar een nieuwe cao gesloten voor de tweewielerbranche. Conform de nieuwe cao zijn per 1 januari de brutosalarissen reeds verhoogd met 6%. Ook zijn met ingang van 1 februari de salaristabellen aangepast. Hierdoor kregen sommige medewerkers nog een extra verhoging. In het restant van de looptijd, te weten tot en met 31 januari 2025, gaan nog twee loonsverhogingen plaatsvinden, namelijk:

  1. Per 1 augustus worden de brutosalarissen verhoogd met € 90,- per maand op fulltime basis;
  2. Per 1 januari 2025 worden de brutosalarissen verhoogd met 1,5%.

Naast de loonsverhogingen zijn nog diverse andere aanpassingen doorgevoerd in de cao. Zo mag bij de tweede ziekmelding in een jaar geen vakantiedag meer ingehouden worden (dit mocht voorheen wel) en is het rouwverlof voor naaste familie flink verruimd.

Vrije ruimte werkkostenregeling

In 2023 kon iedereen profiteren van een verhoogde vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000,- van de loonsom. In 2024 is die ruimte veel beperkter, namelijk 1,92% over de eerste € 400.000,- en 1,18% over het meerdere van de loonsom. Dit betekent dat de grens van de vrije ruimte eerder wordt bereikt en deze logischerwijs ook eerder overschreden wordt. Bij overschrijding betaalt de werkgever 80% eindheffing – en daarom moet de vrije ruimte dit jaar nog beter gemonitord worden dan vorig jaar.

Verhoging van de reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is met ingang van dit jaar verhoogd naar € 0,23 per kilometer. Er is dus extra ruimte om de medewerkers tegemoet te komen in hun reiskosten. U bent niet verplicht – ook niet volgens de nieuwe cao – om de onbelaste reiskostenvergoeding van uw medewerkers te verhogen. Wilt u hun tegemoetkomen en hun nettoloon verhogen? Dan is het verhogen van een onbelaste vergoeding vanzelfsprekend gunstiger dan het verhogen van het brutoloon. Het is goed om dit in uw overwegingen mee te nemen.

Verhoging wettelijk minimumloon

Met ingang van 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon geïntroduceerd. Voorheen kregen medewerkers met het minimumloon een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van de fulltime werkweek. Het minimumloon was daardoor even hoog voor iemand met een 36-urige werkweek als voor iemand met een 40-urige werkweek. 

Nu het wettelijk minimum uurloon ingevoerd is, ontvangen medewerkers met een 40-urige werkweek een hoger salaris dan iemand met bijvoorbeeld een 38-urige werkweek. Dit betekent dat voor medewerkers met een 38-urige of 40-urige werkweek het minimumloon fors is gestegen ten opzichte van het minimumloon van vorig jaar. 

Het is overigens afhankelijk van de cao of u medewerkers het minimumloon mag betalen. Sommige functies moeten in een hogere schaal worden ingedeeld, waardoor uitbetalen volgens het minimumloon niet is toegestaan. Met ingang van 1 juli aanstaande wordt het minimumloon nogmaals verhoogd, namelijk met 3,1%.

Gebruikelijk loon dga

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv? Dan dient u zichzelf (en uw eventuele meewerkende partner) het zogenaamde gebruikelijk loon uit te betalen. Het loon moet ‘gebruikelijk’ zijn voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Bij de beoordeling van wat gebruikelijk is, vormt het normbedrag een onderdeel. Dit normbedrag is in 2024 gesteld op een brutobedrag van € 56.000,- per jaar (was in 2023 € 51.000,-). 

Tot slot

De hierboven vermelde onderwerpen vormen slechts een greep uit de vele wijzigingen die met ingang van 2024 op personeelsgebied hebben plaatsgevonden. De behandelde onderwerpen bieden u echter een overzicht van de zaken die in de praktijk het meeste impact hebben en waar de meeste werkgevers mee te maken hebben of krijgen. 

Heeft u vragen over de behandelde onderwerpen of over andere zaken op personeelsgebied? Neem dan contact op met een specialist op dit gebied van H&L Accountants & Belastingadviseurs.

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in