Bep Engel

Manager Accountancy

Bep Engel

Als manager accountancy vind ik het mijn taak collega’s te begeleiden tijdens hun loopbaan. Ik probeer mensen uit te dagen om een eigen manier te vinden om te groeien, in te zetten op hun kwaliteiten in plaats van te focussen op zwakke kanten.

Dat geldt overigens niet alleen voor collega’s, maar ook voor onze klanten. Als accountant ga ik met klanten in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn en om te bepalen waar grenzen liggen. De klant laten ontdekken welke keuzemogelijkheden er zijn, zowel zakelijk als privé. De meeste ondernemers vinden het bijhouden van hun financiële administratie veel en meestal geen leuk werk. Maar dankzij automatisering hebben we binnen H&L al veel slagen gemaakt waarvan zowel ondernemers als medewerkers profiteren. Door samen op te trekken, kwartaalcijfers te bespreken en prognoses op te stellen, kunnen we de klanten tijdig advies geven en bijsturen wanneer dit nodig is.

Bij H&L Accountants & Belastingadviseurs heb ik de functie van kwaliteitsmanager. Dat kost tijd en energie, maar leert ons ook wet- en regelgeving te gebruiken en in te zetten voor innovatie en positieve ontwikkelingen. Het zorgt voor kwaliteit en uniformiteit bij de uitvoering van onze werkzaamheden waardoor mensen vertrouwen mogen hebben in het werk van een accountant.